ĐIỀU KHOẢN KÝ QUỸ NGOẠI HỐI--1642918943 # Khóa Học

 
81 lượt xem

Thông tin mô tả

Giá trị ròng: Số dư tiền của tài khoản giao dịch cộng với lợi nhuận hiện tại trừ đi khoản lỗ hiện tại.

Yêu cầu ký quỹ: số tiền (ký quỹ) cần thiết để thực hiện các giao dịch có đòn bẩy.

Số tiền ký quỹ đã sử dụng: Một phần vốn chủ sở hữu tài khoản được dành cho các giao dịch hiện có trong tài khoản.

Ký quỹ khả dụng: giá trị ròng của tài khoản sau khi trừ đi số tiền ký quỹ đã sử dụng.

Lệnh gọi ký quỹ: Điều này xảy ra khi tài sản tài khoản của nhà giao dịch thấp hơn mức có thể chấp nhận được do nhà môi giới đặt ra, điều này kích hoạt việc thanh lý ngay lập tức các vị thế mở để đưa tài sản trở lại mức có thể chấp nhận được.

Mức ký quỹ forex: Mức này cung cấp thước đo mức tiền trong tài khoản giao dịch bằng cách chia giá trị ròng cho số tiền ký quỹ được sử dụng, sau đó nhân câu trả lời với 100.

Đòn bẩy: Đòn bẩy trong ngoại hối là một công cụ tài chính hữu ích cho phép các nhà giao dịch tăng mức độ tiếp xúc thị trường của họ ngoài khoản đầu tư ban đầu bằng cách tài trợ một lượng nhỏ giao dịch và vay phần còn lại từ nhà môi giới. Các nhà giao dịch nên biết rằng đòn bẩy có thể mang lại lợi nhuận lớn VÀ thua lỗ lớn.

Xem thêm: Phương pháp giao dịch theo xu hướng

Bất Động Sản liên quan

công ty may áo gió - may áo thun công ty--1642917872
1 - 75

 

công ty may áo gió - may áo thun công ty--1642917872
1 - 75

công ty may áo gió - may áo thun công ty--1642917872 # Thời trang nam

 • ---
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
---
---
có thể thương lượng thêm
Công ty bất động sản
Thời trang nam