Legacy-Garden-Nguyen-Xien
Legacy-Garden-Nguyen-Xien
Legacy-Garden-Nguyen-Xien
Legacy-Garden-Nguyen-Xien
Legacy-Garden-Nguyen-Xien
Legacy-Garden-Nguyen-Xien
Trạng thái:
Mở bán đợt 1
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
4
Số tầng:
5
Số căn:
118
Quy mô:
14.863m2
Mật độ xây dựng:
68 - 90%
Haweicco Haweicco
Loại: Shop house Trạng thái:Mở bán đợt 1
Số Block:4Số tầng:5
Quy mô:14.863m2Mật độ xây dựng:68 - 90%
Số căn hộ:118Ngày hoàn thành:2023
Haweicco Haweicco
Loại: Shop house
Trạng thái:Mở bán đợt 1
Số Block:4
Số tầng:5
Quy mô:14.863m2
Mật độ xây dựng:68 - 90%
Số căn hộ:118
Ngày hoàn thành:2023