Liền Kề Highway5 Residences TQ5 Trâu Quỳ Gia Lâm

Trang chủ 

› Thấp tầng 

› Hà Nội 

› Gia Lâm

liền kề highway5 residences TQ5 Trâu Quỳ Gia Lâm
liền kề highway5 residences TQ5 Trâu Quỳ Gia Lâm
liền kề highway5 residences TQ5 Trâu Quỳ Gia Lâm
liền kề highway5 residences TQ5 Trâu Quỳ Gia Lâm
liền kề highway5 residences TQ5 Trâu Quỳ Gia Lâm
liền kề highway5 residences TQ5 Trâu Quỳ Gia Lâm
liền kề highway5 residences TQ5 Trâu Quỳ Gia Lâm
Trạng thái:
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
13
Số tầng:
5
Số căn:
163
Quy mô:
8,3 ha
Mật độ xây dựng:
80%
Loại: Shop house Trạng thái:
Số Block:13Số tầng:5
Quy mô:8,3 haMật độ xây dựng:80%
Số căn hộ:163Ngày hoàn thành:
Loại: Shop house
Trạng thái:
Số Block:13
Số tầng:5
Quy mô:8,3 ha
Mật độ xây dựng:80%
Số căn hộ:163
Ngày hoàn thành:
Mr Thưởng - trưởng phòng kinh doanh
  • Mr Thưởng - trưởng phòng kinh doanh
  • 0977113009