Ruby-ha-long
Ruby-ha-long
Ruby-ha-long
Ruby-ha-long
Ruby-ha-long
Trạng thái:
Quỹ căn đặc biệt
Chủ đầu tư:
Số block:
2
Số tầng:
35
Số căn:
1158
Quy mô:
8.590m2
Mật độ xây dựng:
48,5%
Công ty Cổ phần Đầu tư Sinh thái Đại Dương Công ty Cổ phần Đầu tư Sinh thái Đại Dương
Loại: Căn hộ Khách sạn Trạng thái:Quỹ căn đặc biệt
Số Block:2Số tầng:35
Quy mô:8.590m2Mật độ xây dựng:48,5%
Số căn hộ:1158Ngày hoàn thành:
Công ty Cổ phần Đầu tư Sinh thái Đại Dương Công ty Cổ phần Đầu tư Sinh thái Đại Dương
Loại: Căn hộ Khách sạn
Trạng thái:Quỹ căn đặc biệt
Số Block:2
Số tầng:35
Quy mô:8.590m2
Mật độ xây dựng:48,5%
Số căn hộ:1158
Ngày hoàn thành: