Moonlight-1-An-Lac
Moonlight-1-An-Lac
Moonlight-1-An-Lac
Moonlight-1-An-Lac
Moonlight-1-An-Lac
Trạng thái:
Mở bán đợt 1
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
21
Số căn:
494
Quy mô:
6.466m2
Mật độ xây dựng:
25,24%
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ AN LẠC CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ AN LẠC
Loại: Căn hộ chung cư Trạng thái:Mở bán đợt 1
Số Block:2Số tầng:21
Quy mô:6.466m2Mật độ xây dựng:25,24%
Số căn hộ:494Ngày hoàn thành:31/12/2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ AN LẠC CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ AN LẠC
Loại: Căn hộ chung cư
Trạng thái:Mở bán đợt 1
Số Block:2
Số tầng:21
Quy mô:6.466m2
Mật độ xây dựng:25,24%
Số căn hộ:494
Ngày hoàn thành:31/12/2023